Bestuurders en directies gebruiken verschillende ‘etiketten’ bij het aanduiden van hun ambities. Visie, missie, kernwaarden, Engelse equivalenten en afgeleiden buitelen over elkaar heen. Vaak wordt het formuleren van de visie, het kerndoel en de kernwaarden aangepakt om een nieuwe corporate identity te ontwikkelen. Zo’n proces resulteert dan in een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuw mission statement. 
Voorafgaand proberen veel bestuurders de kernwaarden van hun organisatie te bepalen. Zij vinden het belangrijk de vraag ‘Wie zijn wij?’ te beantwoorden, voordat zij de maatschappelijke relevantie formuleren of een concurrerende positie innemen. Dat is logisch omdat het antwoord op die vraag het kader stelt voor de wijze waarop het bedrijf gaat ondernemen. Wie zich echter verdiept in deze materie zal ontdekken dat er veel begripsverwarring is over kernwaarden en dat veel managers zich vaak schuldig maken aan ‘wishful thinking’.
Welke waarden zijn er? Onderzoek bij vijftig Nederlandse bedrijven leverde 114 verschillende kernwaarden op (totaal 250). Zijn deze waarden ook echte kernwaarden? Sommige waarden, zoals professioneel (10x!), kunnen ook gezien worden als randvoorwaarde. Toch is dat, hoe gek het ook klinkt, niet zo belangrijk. Het gaat er vooral om wat je met kernwaarden doet. Wat ze voor de organisatie en zeker voor de klant betekenen.
Meer weten over kernwaarden en de vertaling naar klant­waarden? Mail ons voor een vrijbljvend gesprek. Of bel Aartjan Mandersloot, (024) 3822 822.

Ook interessant

Terug naar boven