Sociaal Portaal voor ons allemaal

De zogeheten 3D-transitie heeft grote gevolgen voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties die de taken overnemen van de Rijksoverheid op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp.

De 3D-transitie van Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet vraagt niet alleen om een inhoudelijke omslag bij de gemeenten maar ook om een cultuuromslag. Zij worden (blijven?) immers aanspreekpunt in de ogen van het publiek voor het sociaal domein: zaken rond zorg, welzijn, werk en jeugd. Ook al zijn zij voor sommige onderdelen van deze beleidsvelden niet de eerstverantwoordelijke.
Gemeenten krijgen hiermee – als vanzelf – de bijkomende maar cruciale opdracht om de vernieuwde informatie van het sociaal domein gemakkelijk toegankelijk te maken voor het publiek.
Meer weten? Download de whitepaper Sociaal Portaal voor ons allemaal.
Direct advies of concrete hulp? Bel Rijk Willemse (024) 3822 822.

Ook interessant

Onderwijs Arnhem, Elst en Nijmegen: huisstijl en online
Interne communicatie Hyster-Yale Materials Handling
Huisstijl en animatie Green Chemistry Campus
Visual identity Leader Biomedical
2016-11-08
LinkedIn - Checklist en Aanpak
Energie besparen met Blok voor blok
Interimadvies en communicatie gemeente Berg en Dal
Generation-E, logo en website voor een nieuw merk
Leuk, slim en... gratis
Terug naar boven