De 3D-transitie van Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet vraagt niet alleen om een inhoudelijke omslag bij de gemeenten maar ook om een cultuuromslag. Zij worden (blijven?) immers aanspreekpunt in de ogen van het publiek voor het sociaal domein: zaken rond zorg, welzijn, werk en jeugd. Ook al zijn zij voor sommige onderdelen van deze beleidsvelden niet de eerstverantwoordelijke.
Gemeenten krijgen hiermee – als vanzelf – de bijkomende maar cruciale opdracht om de vernieuwde informatie van het sociaal domein gemakkelijk toegankelijk te maken voor het publiek.
Meer weten? Download de whitepaper Sociaal Portaal voor ons allemaal.
Direct advies of concrete hulp? Bel Rijk Willemse (024) 3822 822.

Ook interessant

Terug naar boven