Bedrijven, instellingen en overheden zijn permanent in verandering, door ambitie of door druk van buiten. De continuïteit, de winstgevendheid en de bestaansreden staan daardoor steeds onder druk. Organisaties moeten een strategie bedenken en een positie kiezen in hun markt. De vraag die veel bedrijven dan bezighoudt is: Als ik een visie heb op de wereld om mij heen en als ik in staat ben mijn product of dienst daarop aan te passen, hoe breng ik dan over wat mijn toegevoegde waarde is? Vaak luidt het antwoord: door gebruik te maken van de identiteit van het bedrijf.
Alle bedrijven hebben een plek, een virtuele positie in ons hoofd en hart. Wij herkennen en waarderen Apple als een innovatieve onderneming en wij vinden dat Artsen zonder Grenzen bijzonder en nuttig werk doet. Jan en alleman zegt iets over zo’n bedrijf. Een bedrijf kan niet geen positie hebben. Bedrijven hebben ook een ‘persoonlijkheid’, een merkidentiteit die voor een beeld van het bedrijf zorgt. Dat beeld is het imago.
Bedrijven hebben drie mogelijkheden om hun identiteit aan anderen over te brengen en daarmee het imago te beïnvloeden:
1. gedrag – management en medewerkers
2. communicatie – vertellen, tekst
3. design – vormgeving, kleur, beeld en geluid
Bedrijven moeten er op letten of er geen gat ontstaat tussen de identiteit en het imago. Als dat zo is, is er een probleem dat niet vanzelfsprekend opgelost kan worden. Bestuur en management moeten er eerst van overtuigd zijn dat de eigenschappen van hun producten en de eigen organisatie passen bij hun visie. Alleen dan is het zinvol om te proberen door middel van de gedrag, communicatie en design het imago positief te beïnvloeden, en zo het gat tussen identiteit en imago te dichten.
Interesse in onze inzichten en ervaring? Mail ons of bel Aartjan Mandersloot, (024) 3822 822.

Ook interessant

Huisstijlbrowser: tool en bibliotheek voor huisstijl
Een gelukkig 2017!
P is van product
Leiderschap op sociale media
LinkedIn - Checklist en Aanpak
Bloggen? Gebruik OBAMA
Onze zomerclip voor de thuisblijvers!
Leuk, slim en... gratis
Radicalisering en blikvernauwing, online volgt offline
Kernwaarden, van wensdroom naar ondernemingssucces
Terug naar boven